Liên hệ

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ SÓNG SIÊU ÂM HEWEIDA VIỆT NAM
KHU VỰC MIỀN NAM
Địa chỉ: Số 1/1, Quốc lộ 13, Khu phố Bình Đức, phường Bình Hòa,Tp. Thuận An , Bình Dương
Tel: (0084) 02.743.787.188  - (0084) 02.743.787.288
Email: thuthao@vnheweida.com
 
 
KHU VỰC MIỀN BẮC
Địa chỉ: Tờ bản đồ số 10 thửa đất số 471 Khu phố Mao Dộc, Phường Phượng Mao, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Tel: 0909.568.980 - Ms. Bích, 0909.185.488 - Ms. Thanh, 0933.199.818 - Ms. Thảo, 0906.919.487 - Mr.Yang, 0936.910.808 - Mr. Yu
Email: ngocthanh@vnheweida.com
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ SÓNG SIÊU ÂM HEWEIDA VIỆT NAM
KHU VỰC MIỀN NAM
Địa chỉ: Số 1/1, Quốc lộ 13, Khu phố Bình Đức, phường Bình Hòa,Tp. Thuận An , Bình Dương
Tel: (0084) 02.743.787.188  - (0084) 02.743.787.288
Email: thuthao@vnheweida.com
 
 
KHU VỰC MIỀN BẮC
Địa chỉ: Tờ bản đồ số 10 thửa đất số 471 Khu phố Mao Dộc, Phường Phượng Mao, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Tel: 0909.568.980 - Ms. Bích, 0909.185.488 - Ms. Thanh, 0933.199.818 - Ms. Thảo, 0906.919.487 - Mr.Yang, 0936.910.808 - Mr. Yu
Email: thuthao@vnheweida.com
 

VIDEO CLIPS