Liên hệ

Công Ty TNHH Thiết Bị Sóng Siêu Âm Heweida Việt Nam

Số 1/1, Quốc lộ 13, Khu phố Bình Đức, phường Bình Hòa,Tp. Thuận An , Bình Dương

Số điện thoại: 0837.197.698 - 0837.198.378 - Fax: 0837.197.699

Điện thoại : (0084) 02.743.787.188 - (0084) 02.743.787.288

Website: www.vnheweida.com

Email:     lienhe@vnheweida.com, yuxibing88@126.com

 

VIDEO CLIPS