Tầm nhìn sứ mệnh

Sứ mệnh của Chúng ta là thông qua hoạt động sản xuất, tiếp thị cải thiện và nâng cao cuộc sống xã hội, cống hiến vì sự phát triển của văn hóa thế giới.

        Cương lĩnh này đã tinh lọc tổng kết mục đích sự nghiệp và lý do tồn tại của tập đoàn Headwaters, là “triết lý kinh doanh” căn bản của tất cả các hoạt động kinh doanh.

        Kể từ khi Công ty tự sáng lập cho đến nay, Chúng tôi luôn lấy triết lý này làm căn bản để thực hiện các chủ trương. Ngoài ra, khi triển khai sự nghiệp ở nước ngoài, Chúng tôi cũng lấy việc hưởng lợi từ sự phát triển của nước này, nhận được sự tiếp đón của nước này làm điều kiện tiên quyết.

        Ngày nay, tất cả các khía cạnh như: xã hội, kinh tế, sản nghiệp v.v đều đang có sự chuyển biến lớn. Nhằm duy trì tập đoàn Headwaters mãi là một Doanh nghiệp “cống hiến vì sự phát triển của xã hội”, trong tương lai chúng tôi cũng sẽ dựa trên triết lý kinh doanh, để không ngừng mở ra tương lai mới.

        Để hiểu sứ mệnh sáng nghiệp của người sản xuất

        “Ví dụ, nước máy là sản phẩm có giá trị đã qua xử lí, nhưng thậm chí có người trái phép uống nguồn nước máy bên đường mà không phải chịu bất kỳ sự chỉ trích nào. Trong đó có mang sứ mệnh thật sự của người sản xuất. Nói cách khác, Chúng ta cần phải sản xuất ra lượng lớn sản phẩm phong phú để cho con người thoát khỏi sự nghèo nàn, tạo ra một cuộc sống giàu có và mỹ mãn hơn.”

        Loại bỏ nghèo nàn, đạt được sự dồi dào về vật chất và tinh thần

        Nghèo đói không chỉ kèm theo sự đau khổ tột cùng, mà nó còn dẫn đến sự tham nhũng về mặt đạo đức, là nguyên nhân dẫn đến phạm tội. Nếu không loại bỏ những chướng ngại này, thì xã hội sẽ không có được sự phồn vinh.

        Doanh nghiệp là bộ máy công cộng của xã hội

        “Doanh nghiệp là bộ máy công cộng của xã hội” là khái niệm kinh doanh do người sáng nghiệp thiết lập. Nói cách khác, chính là “nhìn từ quan điểm pháp luật, ngay cả khi Doanh nghiệp thuộc về Doanh nghiệp tư nhân, nhưng về bản chất không chỉ thuộc về một cá nhân hay cổ đông nào đó. Nó đã bao gồm những vật thể chung của xã hội bên trong của những người này.” Chúng ta là Doanh nghiệp dùng nhân tài, hàng hóa, tiền bạc của xã hội để kinh doanh sự nghiệp, thông qua những hoạt động này để đóng góp cho xã hội là sứ mệnh của nó. Nói cách khác, chính là “thông qua sự đổi mới không ngừng về công nghệ, đóng góp vì sự thịnh vượng và hạnh phúc cho nhân loại.” Quan điểm này lấy hình tượng của “cương lĩnh” để lưu truyền đến hôm nay, trở thành nền tảng của triết lý kinh doanh.  

VIDEO CLIPS