Bể tẩy rửa siêu âm có gia nhiệt - 112L

Sản Phẩm Bể tẩy rửa siêu âm có gia nhiệt - 112L
Mã :
 

Bể tẩy rửa siêu âm có gia nhiệt - 112L

 
 
 
 
Bể tẩy rửa bằng sóng siêu âm 112L
Bể tẩy rửa siêu âm có gia nhiệt 112L
 
Các loại máy tẩy rửa tiêu chuẩn
 
Model  Công suất Tần suất Số Lít Kích thước bên trong Kích thước bên ngoài
HWD-08A 60W 40KHZ 1.3 150 x 140 x 65 mm 180 x 170 x 140 mm
HWD-10A 80W 40KHZ 2 150 x 140 x 100 mm 180 x 170 x 180 mm
HWD-20A 120W 40KHZ 3 240 x 135 x 100 mm 270 x 170 x 210 mm
HWD-30A 180W 40KHZ 6 300 x 155 x 155 mm 300 x 150 x 150 mm
HWD-40A 240W 40KHZ 10 300 x 240 x 150 mm 300 x 240 x 150 mm
HWD-60A 360W 40KHZ 15 330 x 300 x 150mm 360 x 330 x 270mm
HWD-80A 480W 40KHZ 22 500 x 300 x 150mm 530 x 330 x 270mm
HWD-2802S 100W 28KHZ 2.6 200 x 130 x 100 mm 300 x 230 x 230mm
HWD-2804S 200W 28KHZ 10 250 x 200 x 210 mm 440 x 360 x 320 mm
HWD-2806S 300W 28KHZ 12 280 x 210 x 210 mm 470 x 370 x 320 mm
HWD-2812S 600W 28KHZ 33 380 x 290 x 300 mm 520 x 430 x 510 mm
HWD-2818S 900W 28KHZ 55 470 x 330 x 360 mm 610 x 470 x 570 mm
HWD-2824S 1200W 28KHZ 94 590 x 400 x 400 mm 750 x 560 x 610mm
HWD-2830S 1500W 28KHZ 112 600 x 470 x 400 mm 730 x 630 x 610 mm
HWD-2836S 1800W 28KHZ 143 650 x 500 x 440 mm 810 x 660 x 650 mm

Sản phẩm tương tự

VIDEO CLIPS